Producenci
Regulamin

Sklep Internetowy działający pod adresem www.bambi-plock.pl jest prowadzony przez Hurtownia BAMBI z siedzibą w 09-407 Płock, przy ul. Graniczna 46. Firma zarejestrowana jest pod numerami Regon 731587611 oraz NIP 997-007-15-02

 1. Składanie zamówień

 2. Realizacja zamówień

 3. Sposoby płatności

 4. Transport towaru

 5. Koszty i czas dostarczania towaru

 6. Warunki gwarancji i odpowiedzialności

 7. Zasady zgłoszeń i reklamacji

 8. Wymiana i zwrot towaru

 9. Ochrona danych osobowych

 10. Postanowienia końcowe

1. Składanie zamówień

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.bambi-plock.pl można składać zapytania oraz zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  Konsultacje i zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 i w soboty 10-16.

 2. Zamówienia na towar ze sklepu www.bambi-plock.pl można składać:

  • internetowo- dodając do koszyka i wypełniając formularz,

  • mailowo- konsultant zwrotnie przesyła potwierdzenie,

  • telefonicznie- konsultant generuje i przesyła potwierdzenie.

 3. Podczas składania zamówienia do jego skutecznej realizacji niezbędne jest podanie zgodnych z prawdą jak najszerszych informacji z poniższych:

  • dane wskazujące wybrany towar

  • imię i nazwisko odbiorcy towaru

  • dokładny adres dostawy

  • numer telefonu kontaktowego

  • adres poczty elektronicznej

 4. W przypadku ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień lub braku towaru w magazynie konsultant niezwłocznie o tym informuje w formie mailowej.

 5. Oferty sklepu internetowego oraz sklepu stacjonarnego BAMBI mogą różnić się cenowo, dostępnym asortymentem jak i sposobami płatności.

Odbiór konkretnych towarów z oferty sklepu internetowego i opłacenie ich w sklepie stacjonarnym BAMBI wymaga złożenia wcześniejszej rezerwacji w sklepie internetowym.

2. Realizacja zamówień

 1. Zamówiony towar wysyłany jest dopiero po pomyślnym telefonicznym lub mailowym zweryfikowaniu zamówienia przez konsultanta sklepu.

 2. Informacje ze złożonego zamówienia podlegające weryfikacji:

  • nazwa i kolor zamawianego towaru

  • zamówiona ilość

  • sposób dostarczenia

  • termin dostarczenia

  • wszelkie koszty związane z dostawą

  • całkowity koszt zamówienia

  • forma płatności

  • dane adresowe odbiorcy

 3. Zamówienia które nie mogą być pozytywnie zweryfikowane z powodów: braku wpłaty, braku kontaktu z Klientem lub podania niejasnych informacji, są po 7 dniach bezpowrotnie anulowane.

 4. W przypadku towarów wykonywanych lub modyfikowanych na specjalne zamówienie Klienta lub przy wydłużonym terminie realizacji zrealizowanie zamówienia może być warunkowane wpłaceniem zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia.

 5. Za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.bambi-plock.pl prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna,
  zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu wymagają indywidualnych uzgodnień. Stacjonarnie sprzedaż przez BAMBI prowadzona jest detalicznie i hurtowo.

3. Sposoby płatności

 1. Ceny wszystkich oferowanych wózków i innych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażonymi w polskich złotych.

 2. Za zamówiony w sklepie internetowym www.bambi-plock.pl towar można zapłacić jednym z poniższych sposobów:

  • płacąc kurierowi przy odbiorze u siebie w domu,

  • robiąc przelew na konto bankowe w banku ING,

  • kupując na raty poprzez eRaty Santander Consumer Bank bd SerwisRatalny.pl
   ponadto, po wcześniejszej rezerwacji kupując osobiście i płacąc kartą bądź gotówką w BAMBI.

 3. Rozliczenia za zamawiany poprzez system ratalny towar obsługuje Santander Consumer Bank bądź SerwisRatalny.pl

 4. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a opublikowany na stronie www.bambi-plock.pl Regulamin jest jej integralną częścią.

 5. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
 6. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

4. Transport towaru

 1. Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również poza granice Polski.

 2. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich, towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym i oznaczonym opakowaniu, przesyłki są ubezpieczane do 1000 zł i 5000 zł.

 3. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską na terenie kraju standardowo na drugi dzień roboczy po nadaniu. Spedytor zastrzega sobie prawo, na doręczenie paczki w szczególnych przypadkach do 3 dni.

 4. Po odbiorze przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.

 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody.

Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając mu wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.

5. Koszty i czas dostarczania towaru

 1. Koszt zapakowania jednej paczki i logistyki oferowanych produktów niezależnie od sposobu płatności na terenie Polski zgodny z cennikiem BAMBI.
  Wyjątek stanowi ponad-gabarytowe przesyłki, w szczególności meble dziecięce ,dla których koszt ustalany jest indywidualnie. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie, zależą od zawartości, wagi, dokładnego miejsca dostawy oraz aktualnych warunków firm kurierskich.

 2. Wraz z potwierdzeniem zamówienia konsultant sklepu podaje przybliżony dzień dostarczenia towaru. Po nadaniu przesyłki na terenie Polski standardowo powinna ona zostać doręczona następnego dnia roboczego.

 3. Równolegle z nadaniem przesyłki Klient otrzymuje SMS lub e-mail z jej numerem, oznacza to, że firma kurierska przyjęła przesyłkę i powinna być standardowo dostarczona w następnym dniu roboczym. W wyjątkowych sytuacjach, po obustronnym uzgodnieniu, istnieje możliwość wysłania towaru bezpośrednio od producenta.

 4. Ze względu na specyfikę produkcyjną części naszych dostawców terminy realizacji niewielkiej ilości zamówień mogą przekroczyć 30 dni.

 5. W przypadku nagłego braku towaru w naszych magazynach lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

6. Warunki gwarancji i odpowiedzialności

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

 2. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

 3. Wadliwy towar powinien być dostarczony na adres siedziby naszej firmy wraz z dołączonym Formularzem.

 4. Podstaw rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klienta do sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z p. zmianami).

 5. Niezależnie od gwarancji, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy przez 2 lata na zasadach uregulowanych w przepisach ust. z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z pn. zm.).

7. Zasady zgłoszeń i reklamacji

 1. W przypadku kiedy towar nie działa prawidłowo lub wystąpiła w nim usterka należy dokonać zgłoszenia wypełniając Formularz lub dostarczając zgłoszenie na adres siedziby sprzedawcy.

 2. Pełne zgłoszenie reklamacyjne usterek i nieprawidłowości zawiera:

  • imię i nazwisko klienta

  • numer paragonu/faktury

  • datę zakupu

  • model wózka lub innego artykułu

  • szczegółowy opis problemu

  • danie konsumenta

  • telefon kontaktowy.

 3. Dla usprawnienia realizacji zgłaszanych problemów wraz z towarem, dokładnym opisem problemu oraz stosownymi dokumentami należy wskazać adres zwrotny oraz dołączyć informacje ułatwiające kontakt.

 4. Sprzedawca w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego wymiany lub naprawy towaru jak również w przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową dopuszcza możliwość korzystania z opinii specjalistów, w tym m.in. przedstawicieli autoryzowanych serwisów oraz przedstawicieli producenta.

 5. O toku reklamacji klient jest informowany mailowo w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji konsumenta.

8. Wymiana i zwrot towaru

 1. Zgodnie z art.27,34 i 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. przy zakupach wysyłkowych Klient ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w ustawowym terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 2. Towar należy zwrócić w nienaruszonym stanie, inaczej konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.
  Odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 3. W celu dokonania wymiany lub zwrotu towaru należy: wypełnić i przesłać do sprzedawcy formularz (dane produktu, dane klienta) i bezpiecznie dostarczyć towar na adres siedziby sprzedawcy.

 4. Nie przyjmujemy towaru wymiany/zwrotu za pobraniem.

 5. Po dostarczeniu towaru do sprzedawcy, zgodnie z danymi wskazanymi w przedstawionym formularzu zwrotu/wymiany należność zwracana jest w ustawowym czasie.

 6. O toku zwrotu/wymiany Klient informowany jest e-mailowo w ustawowym czasie.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji oraz obsługi zamówienia.

 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych towaru zakupionego w sklepie www.bambi-plock.pl.

 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są z najwyższą starannością przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych.

 4. Każdy z Klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Wolę wszelkich zmian w zakresie danych osobowych należy zgłaszać do siedziby firmy.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wskazany w nagłówku adres siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy sklepu www.bambi-plock.pl.

 2. Towary, ich opisy, nazwy oraz znaki handlowe używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

 3. Integralną częścią zawieranej umowy kupna sprzedaży jest regulamin o treści opublikowanej na stronie www.bambi-plock.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl